HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 được tổ chức vào ngày 23/09/2016 như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!