HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành

Sở GDCK TP.HCM xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!