HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!