HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương được tổ chức vào ngày 21/12/2016 như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!