HOSE: Thông báo kết quả tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Sữa Việt Nam

Căn cứ Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được tổ chức vào ngày 12/12/2016 như sau:

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!