HOSE: Thông báo không tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần lần hai của CTCP Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương do SCIC nắm giữ

Lúc 16h00 ngày 15/12/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của lần hai của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 456/QĐ-SGDHCM ngày 21/11/2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!