HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng tại Ngân hàng TMCP Bản Việt như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!