HOSE: Thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô tại Công ty Cổ phần Phát Tài

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô tại Công ty Cổ phần Phát Tài như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!