Kết quả đăng ký mua chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do SCIC sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
  2. Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 19.528.409 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 02 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT                   Cá nhân trong nước: 02 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                  Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 39.056.818 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 cổ phần
      Cá nhân trong nước: 39.056.818 cổ phần
      Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần
      Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút 21/11/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!