Kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu như sau:
  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Ắc quy Tia Sáng
  2. Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng.
     3. Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng
  1. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.440.252 cổ phần
  2. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT
Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT                  Cá nhân trong nước: 02 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                 Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.440.300 cổ phần
Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 CP              Cá nhân trong nước: 3.440.300 CP
      Tổ chức nước ngoài: 0 CP              Cá nhân nước ngoài: 0 CP
  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/12/2022
     8. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút 03/01/2023

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!