Không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 30/12/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 23/12/2022) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 841/QĐ-SGDHN ngày 09/12/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 30/12/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!