Không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA sở hữu vào ngày 09/9/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 30/8/2022) chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-SGDHN ngày 04/8/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA sở hữu vào ngày 09/9/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!