Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do SCIC sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 13/02/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 06/02/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SGDHN ngày 05/01/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phẩn không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 13/02/2023

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!