Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do SCIC sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 28/3/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 21/3/2023) không có nhà đầu tư đăng ký. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-SGDHN ngày 28/02/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 28/3/2023.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!