Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do SCIC sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 10/8/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 03/8/2022) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-SGDHN ngày 15/7/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Thăng Long – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 10/8/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!