Kim tự tháp đầu tư là gì?

Kim tự tháp đầu tư cung cấp bối cảnh trực quan giữa các loại hình đầu tư. Nó được phân theo các yếu tố và rủi ro giữa các khoản đầu tư khác nhau.

Định nghĩa và ví dụ về kim tự tháp đầu tư

Kim tự tháp đầu tư là một kim tự tháp theo cấp độ giúp bạn có được một số bối cảnh về mức độ rủi ro và lợi nhuận chung đối với một khoản đầu tư nhất định. Kim tự tháp này không thể dự đoán khoản tiền sẽ hoạt động tốt như thế nào. Tuy nhiên, nó có thể giúp bạn xác định loại hình nào phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro. 

Ví dụ, tầng đầu tiên của kim tự tháp bao gồm các tài khoản tiết kiệm. Là một khoản đầu tư cấp một, tài khoản tiết kiệm có thể phù hợp nếu bạn muốn tránh rủi ro. Chúng giúp bạn kiếm lãi từ khoản tiết kiệm mà hầu như không có rủi ro. Điều đó nói lên rằng, mức lợi nhuận cho tài khoản tiết kiệm thấp. Một nhà đầu tư muốn kiếm được lợi nhuận tốt hơn có thể muốn xem xét cổ phiếu, mặc dù rủi ro hơn nhưng có tiềm năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Kim tự tháp đầu tư là gì?

Kim tự tháp đầu tư hoạt động như thế nào?

Kim tự tháp đầu tư có nhiều cấp độ, trong đó các cấp độ dưới cùng mang lại rủi ro thấp hơn và các cấp độ phía trên mang lại nhiều rủi ro. Số bậc của một kim tự tháp phụ thuộc vào người tạo ra nó. Dưới đây là ví dụ về kim tự tháp 5 tầng: 

Cấp Một

Tầng dưới cùng của kim tự tháp đại diện cho các khoản có rủi ro nhỏ nhất và tỷ lệ hoặc lợi nhuận thấp nhất. Đây được coi là những khoản đầu tư “an toàn”. 

Các quỹ thị trường tiền tệ và gửi tiết kiệm ngân hàng cũng có thể được coi là đầu tư cấp một hoặc cấp cơ sở. Các khoản đầu tư ở tầng dưới cùng mang lại lợi nhuận thấp cùng với rủi ro thấp. Chúng có nguy cơ gặp rủi ro lạm phát.

Cấp Hai

Tầng thứ hai của kim tự tháp được tạo thành từ các khoản mục có rủi ro thấp, lợi nhuận ổn định như trái phiếu đô thị và doanh nghiệp, cổ phiếu ưu đãi và chứng khoán chuyển đổi. Các khoản đầu tư ở tầng thứ hai được coi là an toàn phần nào. Tuy nhiên, chúng có chung rủi ro lạm phát ở tầng dưới cùng.

Cấp Ba

Cấp ba là nơi đầu tư có rủi ro tương đối thấp, tỷ suất lợi nhuận cao hơn hai cấp dưới cùng. Cấp độ này bao gồm cổ phiếu Blue Chip,… Mặc dù được coi là khá ổn định, những khoản đầu tư này có xu hướng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với những gì bạn sẽ thấy ở cấp một và cấp hai.

Cấp Bốn

Ở cấp bốn, bạn sẽ tìm thấy cổ phiếu và quỹ chứng khoán, bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ. Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có nhiều rủi ro hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn. Các quỹ tương hỗ cũng phù hợp với cấp độ này, cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào nhiều công ty cùng lúc bằng cách mua một quỹ.

Cấp Năm

Phần trên cùng của kim tự tháp đầu tư đại diện cho những khoản đầu tư rủi ro nhất; quyền chọn, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và trái phiếu đầu cơ. Mặc dù số tiền thu được có thể lớn, tổn thất cũng tương tự. Ví dụ, một số hợp đồng tương lai nhất định có thể khiến bạn gặp rủi ro thua lỗ vô hạn.

Ưu và nhược điểm của kim tự tháp đầu tư

Ưu điểm Nhược điểm
Giới thiệu cơ bản về mức độ rủi ro đầu tư Nhà đầu tư thực hiện quyết định cuối cùng và chấp nhận rủi ro
Cung cấp cái nhìn rõ ràng Thiếu sự bao quát thông tin

Giải thích ưu điểm

  • Giới thiệu cơ bản về mức độ rủi ro: Phương thức này là một cách tuyệt vời để nhanh chóng tìm hiểu thêm về loại hình nào được coi là rủi ro hơn những loại khác.
  • Cung cấp cái nhìn rõ ràng: Nếu đang gặp khó khăn trong việc quyết định cách đầu tư tiền của mình, kim tự tháp có thể giúp bạn so sánh và đối chiếu các lựa chọn. 

Giải thích nhược điểm

  • Nhà đầu tư thực hiện quyết định cuối cùng và chấp nhận rủi ro: Kim tự tháp đầu tư giống một công cụ giáo dục hơn. Bạn là người phải đưa ra quyết định cuối cùng về cách đầu tư tiền của mình và sẽ phải chịu mọi rủi ro.
  • Thiếu sự bao quát thông tin: Kim tự tháp đầu tư có thể cung cấp cho bạn ý tưởng chung về loại hình nào rủi ro hơn về mặt lịch sử và tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, chúng suy xét đến việc tất cả các khoản đầu tư đều là độc nhất.

 

Kim tự tháp đầu tư là gì?

Ý nghĩa của kim tự thác đầu tư đối với các nhà đầu tư cá nhân

Các nhà đầu tư mới bắt đầu và chưa sẵn sàng thuê cố vấn đầu tư có thể sử dụng kim tự tháp này để biết loại hình nào phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Điều đó có nghĩa là bạn không thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách đầu tư tiền của mình chỉ bằng cách nhìn vào kim tự tháp đầu tư. Bạn cũng cần tự nghiên cứu về từng lựa chọn đầu tư đang cân nhắc.

Dưới đây là một số câu hỏi bạn nên tự hỏi mình trước khi chọn phương tiện đầu tư:

  • Bạn có thể mong đợi loại lợi nhuận nào từ khoản đầu tư này?
  • Lợi nhuận bạn muốn là bao nhiêu và loại lợi nhuận nào phổ biến với loại hình đầu tư này?
  • Rủi ro bạn sẽ gặp phải là gì?
  • Bạn có thể bán hoặc chuyển đổi khoản đầu tư thành tiền mặt nếu cần và chi phí bán nó là bao nhiêu?

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!