Dịch vụ TT vốn (ECM)

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu

Tùy theo nhu cầu của Quý Công ty và khả năng đáp ứng thỏa thuận giữa hai bên, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành sẽ diễn ra thành công. Trong đó, chúng tôi có thể hỗ trợ Quý Công ty từ việc đánh giá khả năng thành công của đợt phát hành, xây dựng phương án bảo lãnh phát hành đến việc thực hiện phân phối, hay mua bảo lãnh như thỏa thuận giữa hai bên.

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây: