Dịch vụ TT vốn (ECM)

Đại lý phát hành, lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán

Trong quá trình tư vấn thực hiện phân phối cổ phiếu, tư vấn chào mua công khai hay các thủ tục khác theo nhu cầu, để giúp cho các doanh nghiệp có thể thực hiện các công việc liên quan, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chứng khoán, chúng tôi có thể hỗ trợ Quý Công ty tất cả các khâu từ việc trực tiếp làm đại lý của đợt phát hành, chào mua, thủ tục lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng cổ phiếu theo yêu cầu đến việc tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, xác nhận đăng ký mua, xác nhận chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng chứng khoán.

Liên hệ

Để được tư vấn theo nhu cầu cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu dưới đây: