Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức – phát hành cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông tin chi tiết tại đây.
Trân trọng.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!