Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Chi tiết theo tài liệu đính kèm.
Trân trọng

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!