Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Thông tin chi tiết tại đây.
Trân trọng.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!