Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/12/2018)

 
1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 024 3944 86 88
4. Số Fax: 024 3944 86 89
5. Cổ phiếu chào bán:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
– Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
– Số lượng đăng ký chào bán: 144.263.950 cổ phiếu.
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ phát hành: 26,39% (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua thêm 26,39 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
– Phương án làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
– Phương án xử lý cổ phần lẻ: Trong quá trình phát hành nếu phát sinh cổ phần lẻ, SeABank sẽ sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua toàn bộ cổ phần lẻ phát sinh làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Số cổ phần lẻ do Công đoàn SeABank Hội sở hoặc tổ chức do Công đoàn SeABank Hội sở ủy thác đứng tên để tăng vốn điều lệ.
– Phương án xử lý đối với cổ phần không được chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: thực hiện phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác theo Quyết định của Hội đồng Quản Trị tại thời điểm chào bán. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm theo quy định.
– Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
6. Khối lượng vốn cần huy động: 1.442.639.500.000 (Một nghìn bốn trăm bốn mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu năm trăm nghìn) đồng.
7. Mục đích huy động vốn:
a. Tăng năng lực tài chính của Ngân hàng thông qua việc nâng cao giá trị thực của vốn điều lệ so với mức vốn pháp định, giúp SeABank hoạt động ổn định, hiệu quả và bền vững ngay cả khi thị trường có biến động.
b. Tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng:
 Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh;
 Nâng cao các chỉ số an toàn của SeABank;
 Nâng cao hạn mức cấp tín dụng đối với một khách hàng/ nhóm khách hàng;
 Nâng cao khả năng thanh khoản của SeABank;
 Tăng cường dự phòng rủi ro của SeABank trong năm 2018 và 2019, phù hợp với quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
 Nâng tỷ trọng đầu tư trung dài hạn;
c. Tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng: Nâng tỷ trọng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động Ngân hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
d. Tăng khả năng tài chính để mở rộng và phát triển mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch của SeABank, để hỗ trợ hoặc/ và tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng hoặc Quỹ tín dụng nhân dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN.
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.
9. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 14h00 ngày 08/12/2018.
a. Các cổ đông có tên trong danh sách đến thời điểm 14h00 ngày 08/12/2018 sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau thời gian này sẽ không được hưởng quyền mua đối với số cổ phiếu mới nhận chuyển nhượng.
b. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 08/12/2018 đến 15h ngày 27/12/2018.
c. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: các ngày làm việc từ ngày 08/12/2018 đến 14h00 ngày 25/12/2018 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
10. Địa điểm nhận Bản cáo bạch, các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán, hoặc/và thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ : Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024. 62.753.844 Fax: 024.62.753.816
Website : http://www.aseansc.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028 3933 0308 Fax: 028 3933 0380
Hoặc truy cập website của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: http://www.seabank.com.vn.
11. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
Quý cổ đông/ nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu chuyển tiền mua cổ phiếu vào tài khoản sau:
– Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
– Số tài khoản: 0681000001347
– Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
SeABank trân trọng thông báo!

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(đã ký)
LÊ VĂN TẦN

 
 
DANH MỤC HỒ SƠ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
NGÂN HÀNG TMP ĐÔNG NAM Á THEO TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!