Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASEAN xin gửi tới Quý Cổ đông của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á(Seabank):
– Thông báo Về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho CBNV Seabank và thay đổi nội dung nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Seabank(File thông báo đính kèm).
– Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á(Mẫu phiếu lấy ý kiến đính kèm)
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!