Rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh: Sự khác biệt là gì?

Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính phản ánh những mối đe dọa tiềm ẩn khác nhau đối với lợi nhuận hoặc sự tồn tại của công ty. 

Rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh: Tổng quan

Rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh là hai loại dấu hiệu cảnh báo khác nhau bạn cần phân tích kỹ càng khi quyết định đầu tư. Rủi ro tài chính đề cập đến khả năng quản lý nợ và đòn bẩy tài chính của công ty. Trong khi đó, rủi ro kinh doanh đề cập đến khả năng công ty tạo ra đủ doanh thu để trang trải chi phí hoạt động.

Nói một cách đơn giản, rủi ro tài chính là rủi ro mà một công ty có thể không trả được nợ và rủi ro kinh doanh là rủi ro mà công ty tạo ra lãi. 

Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính liên quan đến khả năng công ty tạo ra đủ dòng tiền để có thể thanh toán lãi vay hoặc đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến nợ khác. Một công ty có mức sử dụng nợ cao sẽ có mức độ rủi ro tài chính cao hơn. Trong trường hợp này, có nhiều khả năng công ty không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và mất khả năng thanh toán.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của công ty là sự thay đổi lãi suất và chỉ số tài trợ nợ. Các công ty có vốn chủ sở hữu cao thường dễ dàng hơn khi giải quyết nợ nần của mình. Một trong những tỷ lệ rủi ro tài chính cơ bản mà các nhà phân tích và nhà đầu tư xem xét để xác định tình hình tài chính lành mạnh của công ty là tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu. Chỉ số này đo lường tỷ lệ phần trăm tương đối của nợ và vốn cổ phần. 

  • Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Rủi ro tỷ giá hối đoái là một phần của rủi ro tài chính tổng thể đối với các công ty thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh: Sự khác biệt là gì?

Rủi ro kinh doanh

Rủi ro kinh doanh đề cập đến khả năng tồn tại cơ bản của một doanh nghiệp. Đó là câu hỏi liệu một công ty có đủ doanh thu để trang trải chi phí hoạt động và tạo ra lợi nhuận hay không. Trong khi rủi ro tài chính quan tâm đến chi phí tài chính thì rủi ro kinh doanh liên quan đến tất cả các chi phí khác mà doanh nghiệp phải chi trả để duy trì hoạt động. Những chi phí này bao gồm tiền lương, chi phí sản xuất, tiền thuê cơ sở vật chất, chi phí văn phòng và hành chính.

Bảng so sánh rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh

Cơ sở so sánh Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chính
Định nghĩa Rủi ro kinh doanh là rủi ro không thể tạo ra lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh để công ty có thể dễ dàng đáp ứng các chi phí của mình. Rủi ro tài chính là rủi ro không có khả năng thanh toán các khoản nợ mà công ty đã gánh chịu. 
Nó bao gồm? Hoàn toàn là vấn đề hoạt động. Liên quan đến việc thanh toán nợ.
Có thể tránh được? Không Có. Công ty không có rủi ro tài chính nếu không vay nợ. 
Khoảng thời gian Tồn tại chừng nào công ty còn hoạt động. Tồn tại cho đến khi nguồn vốn chủ sở hữu được tăng lên mạnh mẽ.
Tại sao? Mọi doanh nghiệp đều muốn tồn tại và mở rộng. Do vậy, công ty luôn có nguy cơ không thể làm được điều đó. Để tạo ra lợi nhuận tốt hơn và tận dụng sức hấp dẫn của đòn bẩy tài chính, công ty sẽ mắc nợ và phải chấp nhận rủi ro này.
Làm thế nào để xử lý nó? Bằng cách hệ thống hóa quy trình sản xuất và vận hành, giảm thiểu chi phí sản xuất/vận hành. Bằng cách giảm tài trợ nợ và tăng vốn chủ sở hữu.
Chỉ số Khi có sự thay đổi về EBIT Chúng ta có thể nhìn vào tỷ lệ nợ-tài sản và hệ số đòn bẩy tài chính.

Những cân nhắc đặc biệt

Rủi ro kinh doanh thường được phân loại vừa là rủi ro hệ thống lẫn rủi ro phi hệ thống. Rủi ro hệ thống đề cập đến mức độ rủi ro chung liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp nào. Rủi ro này xảy ra cơ bản là do các điều kiện kinh tế, chính trị và thị trường biến động. Rủi ro hệ thống là rủi ro kinh doanh cố hữu mà các công ty thường có ít quyền kiểm soát, ngoài khả năng dự đoán và phản ứng với các điều kiện thay đổi.

Mặt khác, rủi ro phi hệ thống đề cập đến những rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh cụ thể mà công ty tham gia. Một công ty có thể giảm mức độ rủi ro phi hệ thống thông qua các quyết định quản lý tốt về chi phí, chi phí, đầu tư và tiếp thị. Đòn bẩy hoạt động và dòng tiền tự do là những thước đo mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý nguồn tài chính của công ty.

Rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh: Sự khác biệt là gì?

Tạm kết

Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính có thể xảy ra cùng nhau nhưng vì những lý do khác nhau. Rủi ro kinh doanh không thể xóa bỏ được. Nhưng rủi ro tài chính có thể được loại bỏ hoàn toàn nếu doanh nghiệp không vay bất kỳ khoản nợ nào trong khi xây dựng cơ cấu vốn của mình.

Quyết định khôn ngoan nhất là hệ thống hóa quy trình để có thể giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Và cơ cấu vốn cũng cần được xây dựng sao cho phần nợ vừa đủ để tạo đòn bẩy tài chính nhưng không quá nhiều đến mức làm tăng rủi ro tài chính.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!