Bảo lãnh phát hành

blphck

ASEAN SECURITIES có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm đã từng tham gia thực hiện bảo lãnh phát hành cho nhiều công ty niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, với năng lực tài chính vững mạnh và mạng lưới khách hàng rộng lớn bao gồm các đối tác chiến lược, các tổ chức tài chính, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư có tiềm năng, ASEAN SECURITIES hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành cho các khách hàng với khả năng thành công và hiệu quả cao nhất.Các bước bảo lãnh phát hành bao gồm:

 

·      Khảo sát, đánh giá và xác định giá trị doanh nghiệp·      Xây dựng phương án bảo lãnh phát hành;·      Giới thiệu cơ hội đầu tư, xác định nhu cầu thị trường;

·      Xác định giá phân phối, xác định giá bảo lãnh, thống nhất phương án bảo lãnh với khách hàng;

·      Thực hiện công bố thông tin theo luật định

·      Lập tổ hợp bảo lãnh phát hành nếu có

·      Thực hiện phân phối chứng khoán;

·      Thực hiện mua bảo lãnh theo cam kết đã ký (nếu có).

·      Hỗ trợ các dịch vụ sau khi phát hành chứng khoán

Lợi thế của ASEAN SECURITIES về tư vấn bảo lãnh phát hành

  •  Có đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản
  • Có quy trình tư vấn chặt chẽ, khoa học và được bổ sung hoàn thiện liên tục
  • Có mối quan hệ sâu rộng với nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo việc phân phối chứng khoán của tổ chức phát hành được thực hiện thành công và nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí của doanh nghiệp.
  • Có sự hỗ trợ của Seabank, ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn với năng lực tài chính mạnh

Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của ASEAN SECURITIES đảm bảo sự thành công chắc chắn của đợt phát hành cũng như đảm bảo nguồn vốn huy động cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là một trong những công ty chứng khoán có năng lực mạnh về vốn với sự hậu thuẫn từ ngân hàng Cổ phần Đông Nam Á, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) luôn tự tin về năng lực thực hiện những đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán.