SeABank: CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành .
Chi tiết theo tài liệu đính kèm .
Trân trọng.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!