SEABANK: Thông báo Mất sổ cổ phiếu của cổ đông

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông..
THÔNG BÁO
Về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông

– Căn cứ thông báo thất lạc và đề nghị cấp lại sổ cổ phiếu của bà Nguyễn Hải Yến;
– Căn cứ Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2011 v/v Ban hành Quy định chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin trân trọng thông báo về việc mất một (01) Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) của cổ đông Nguyễn Hải Yến cụ thể như sau:
–    Tên cổ đông: Nguyễn Hải Yến
–    Số CMND: 012446453          Ngày cấp: 07/03/2009    Nơi cấp: TP Hà Nội
–    Số cổ phần trên Sổ cố phiếu: 38.693 cổ phần.
–    Ngày phát hành: 15/5/2018
Căn cứ Điều 11 Quy định Chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP ông Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2011, thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của SeABank trong mười lăm (15) ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sẽ tiến hành cấp lại sổ cổ phiếu cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 62.753.844           Fax: 024.62.753.816
Website: http://www.aseansc.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3933 0308                 Fax: 028 3933 0380
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ: Tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3944 8688 (máy lẻ: 5016, 5008).
Nơi nhận:                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
–    HĐQT (Để báo cáo)                                                                                                  (Đã ký)
–    Công ty Chứng khoán ASEAN;
–    Lưu VP.HĐQT, VT.                                                                                                LÊ VĂN TẦN

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!