SEABANK: Thông báo về việc Mất sổ cổ phiếu của cổ đông

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng thông báo về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông.
THÔNG BÁO
Về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông

Căn cứ đề nghị cấp lại Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á của bà Hoàng Minh Hằng, Căn cứ Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2011 v/v Ban hành Quy định chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin trân trọng thông báo về việc mất bảy (07) Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) của cổ đông Hoàng Minh Hằng cụ thể như sau:
–    Tên cổ đông: Hoàng Minh Hằng
–    Số CMND: 010566691 do Hà Nội cấp ngày 08/05/2010
–    Thông tin Sổ cố phiếu bị mất:

TT Số cổ phần Số seri cổ phiếu Ngày phát hành
1 6.000 SB 0000065 15/7/2007
2 19.000 SB 0000024 01/7/2007
3 15.100 SB 0000143 26/9/2007
4 8.020 SB 0000222 22/10/2007
5 8.952 SB 0000351 28/12/2007
6 13.000 SB 0000441 20/12/2008
7 1.201 SB 0000487 25/12/2008
Tổng 71.273    

Căn cứ Điều 11 Quy định Chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP ông Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2011, thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của SeABank trong mười lăm (15) ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sẽ tiến hành cấp lại sổ cổ phiếu cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 62.753.844           Fax: 024.62.753.816
Website: http://www.aseansc.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3933 0308                 Fax: 028 3933 0380
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ: Tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3944 8688 (máy lẻ: 5016, 5008).
Nơi nhận:                                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
–    HĐQT (Để báo cáo)                                                                                                      (Đã ký)
–    Công ty Chứng khoán ASEAN;
–    Lưu VP.HĐQT.                                                                                                         LÊ VĂN TẦN

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!