SEABANK: Thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông NHTMCP Đông Nam Á

Công ty Cổ phần chứng khoán Asean thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông.
– Căn cứ đơn báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Nam Á của Ông Chu Tuấn Anh ngày 05/01/2021
Công ty Chứng khoán Asean xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau:
Tên Cổ đông: Chu Tuấn Anh
Số CMND: 131048025        Ngày cấp: 30/05/2016                   Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ
Mã Cổ đông: SA1398
Số cổ phần sở hữu: 994  cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tu cổ phần)
Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, CTCK Asean sẽ đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á  sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.
Mọi chi tiết liên hệ:
Phòng DVKH – CTCK Asean
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội .
Điện thoại: 024.62753844
Trân trọng thông báo./

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!