Tạm dừng đấu giá bán cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

Xin mời Quý nhà đầu tư xem tại file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!