THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Kính gửi: Quý khách hàng
Gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng phản ánh nhiều về tình trạng các cá nhân/tổ chức mạo danh Công ty Chứng khoán để hoạt động kinh doanh thị trường ngoại hối (“Forex”) và thông báo công ty Chứng khoán là đơn vị trung gian thanh toán các hoạt động trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) xin thông báo đến Quý khách hàng:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean là Công ty Chứng khoán được cấp phép kinh doanh bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Chúng tôi chỉ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các dịch vụ khác do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp phép.
Ngoài phạm vi trên, Công ty không hoạt động kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào khác.
Trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!