Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
– Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc
– Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất có bản, buôn bán hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), …
– Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.423.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.198.100 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/01/2022 đến 15h30 ngày 17/02/2022 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2022
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 24/02/2022
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 03/03/2022
7. Thời gianhoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 03/03/2022
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!