Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
– Địa chỉ: 58 Yesin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
– Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Tư vấn quản lý dự án công trình cấp thoát nước; Tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình;…
– Vốn điều lệ: 260.000.000.000 (Hai trăm sáu mươi tỷ) đồng tương đương 26.000.000 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 13.200 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.340.000 cổ phần, chiếm 28,23% vốn điều lệ.
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 15/11/2018 đến 16h00 ngày 27/11/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 03/12/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 15h00 ngày 05/12/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!