Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Phát triển Nhà Bình Đa do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sở hữu

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa
– Địa chỉ: Tổ 29C, Khu phố 3, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình công ích; …
– Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng tương đương 15.000.000 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 14.600 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.203.500 cổ phần, chiếm 14,69% vốn điều lệ.
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 21/09/2018 đến 16h00 ngày 03/10/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 09/10/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 11/10/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!