Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sở hữu

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai
– Địa chỉ: Số 197 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
– Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh khai thác chợ và hoạt động kinh doanh xe gắn máy, dịch vụ; …
– Vốn điều lệ: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng tương đương 4.000.000 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 28.400 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.134.200 cổ phần, chiếm 53,36% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 30/11/2018 đến 16h00 ngày 11/12/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 17/12/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 19/12/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!