Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phân của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN 
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI
Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-ĐTKDV ngày 23/09/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ mới, Tổ chức thực hiện bán đấu giá xin thông báo như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI
2. Địa chỉ: Tòa nhà C6, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Điện thoại: (84-24) 3825 0998  Fax: (84-24) 3852 0999
4. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ tin học, hàng điện tử, phương tiện vận chuyển đi lại; Lắp đặt thiết bị mạng cáp truyền hình; Kinh doanh, lắp đặt thiết bị điện nhẹ viễn thông… và các ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
5. Vốn điều lệ: 10.000.050.000 đồng (Mười tỷ năm mươi nghìn đồng).
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần chào bán cả lô: 327.544 (Ba trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi bốn) cổ phần, chiếm 32,75% vốn điều lệ Công ty
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán cho một cổ phần: 6.100 (Sáu nghìn một trăm) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới
11. Số lượng đăng ký mua: cả lô 327.544 cổ phần
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: từ ngày 30/09/2019 đến 16h00 ngày 18/10/2019
13. Số tiền đặt cọc phải nộp: 199.802.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu tám trăm linh hai nghìn đồng)
14. Thời gian nộp phiếu tham dự: chậm nhất 15h00 ngày 21/10/2019.
15. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
Địa điểm tổ chức buổi bán đấu giá:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiêt, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 15h30 ngày 21/10/2019.
16. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Muộn nhất tới ngày 28/10/2019
17. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Muộn nhất tới ngày 30/10/2019  (07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá)
Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ mới và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.aseansc.com.vn.
Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!