Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Bản Việt do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu (lần 2)

1. Tên tổ chức thực hiện chào bán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Ngân hàng TMCP Bản Việt
– Địa chỉ: Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
– Ngành nghề kinh doanh chính: thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân khác nhau trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
– Mã ngành: 6419 (chính)
– Sản phẩm chính: Sản phẩm tiền gửi, Sản phẩm cho vay, dịch vụ bảo lãnh, thu đổi ngoại tệ tiền mặt, Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Kinh doanh ngoại tệ,…
–Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm bảy mươi tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 22.800 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 8.261.611 cổ phiếu (chiếm 2,25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 28/7/2021 đến ngày 17/8/2021 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 23/8/2021
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 25/8/2021
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/8/2021 đến ngày 04/9/2021
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 26/8/2021 đến ngày 04/9/2021
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!