Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An
– Địa chỉ: Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc lá điếu, Sản xuất bao bì
– Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng, tương đương 3.800.000 cổ phần
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 880.400 cổ phần (chiếm 23,17% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.919.600 cổ phần (chiếm 76,83% vốn điều lệ).
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 15.500 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.919.600 cổ phần, chiếm 76,83% vốn điều lệ.
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 19/09/2018 đến 16h00 ngày 05/10/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 11/10/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 15/10/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 16/10/2018 đến ngày 25/10/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 16/10/2018 đến ngày 22/10/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!