Thông báo đấu giá chào bán cổ phần lần 2 ra công chúng của Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV (Protrade)

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV
– Địa chỉ: A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
– Ngành nghề kinh doanh: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh,…
– Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ 50% VĐL: 150.000.000 cổ phần
+ Cổ phần bán ưu cho người lao động 0,09% VĐL: 272.600 cổ phần
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 29% VĐL: 87.000.000 cổ phần
+ Cổ phần đã bán đấu giá công khai lần 1 cho các nhà đầu tư bên ngoài 9,93% VĐL: 29.800.000 cổ phần
+ Cổ phần bán đấu giá công khai lần 2 cho các nhà đầu tư bên ngoài 10,98% VĐL: 32.927.400 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 32.927.400 cổ phần, chiếm 10,98% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 16h00 ngày 27/09/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 03/10/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 05/10/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 06/10/2018 đến ngày 15/10/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!