Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật

Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật xin thông báo kết quả của phiên chào bán cạnh tranh như sau:
1. Tổng số nhà đầu tư tham dự : 02 người.
• Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư.
• Tổ chức trong nước : 0 nhà đầu tư.
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư.
• Tổ chức nước ngoài : 0 nhà đầu tư.
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 503.332 cổ phần
3. Tổng số Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cả lô hợp lệ: 02 phiếu
4. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 503.332 cổ phần
5. Giá đặt mua cao nhất: 7.979.000.000 đồng/lô cổ phần.
6. Giá đặt mua thấp nhất: 7.978.000.000 đồng/lô cổ phần
7. Giá đấu thành công : 7.979.000.000 đồng/lô cổ phần
8. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
• Cá nhân trong nước : 01 nhà đầu tư.
• Tổ chức trong nước : 0 nhà đầu tư.
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư.
• Tổ chức nước ngoài : 0 nhà đầu tư.
9. Tổng giá trị của số cổ phần bán được: 7.979.000.000 đồng
10. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/05/2022 đến 11/05/2022
11. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 05/05/2022 đến 11/05/2022
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!