Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do SCIC sở hữu

Ngày đấu giá: 21/11/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 19.528.409 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: 2 phiếu
Giá đặt mua cao nhất: 390.570.000.000 đồng/lô cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần
Giá chào bán cạnh tranh thành công: 390.570.000.000 đồng/lô cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 19.528.409 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 390.570.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!