Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của Tổng Công ty CP Phong Phú tại VALC

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam kết thúc vào hồi 15h30’ ngày 08 tháng 11 năm 2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 05 20.690.000
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 05 20.690.000

 
Buổi đấu giá bán cổ phần sẽ được tổ chức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Địa chỉ: Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 16h00 phút ngày 11/11/2016.
Trân trọng cảm ơn./

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!