EnglishVietnamese

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 03/01/2023
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.440.252 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 39.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.440.300 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.440.300 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 3.096.300 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 344.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 39.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 39.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 39.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 39.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 39.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.440.252 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 134.857.878.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 09/01/2023
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 09/01/2023
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!