Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 19/05/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.922.000 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 400 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 400 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 100 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 66.046 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 400 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 26.418.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/05/2022 đến ngày 26/05/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 26/05/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!