EnglishVietnamese

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 19/05/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.922.000 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 400 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 400 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 100 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 66.046 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 66.046 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 400 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 26.418.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/05/2022 đến ngày 26/05/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 26/05/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!