Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Ngày đấu giá: 10/12/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 630.748 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 10 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 90.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 90.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 40.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 27.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 27.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 27.500 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 26.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 10 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 90.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.475.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 16/12/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!