Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV

Ngày đấu giá: 17/06/2021
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 404.400 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 15.550 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 19 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 748.400 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 18 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 718.400 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 404.400 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 2.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 30.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 15.550 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 30.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 30.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 30.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 404.400 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 12.172.440.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 25/06/2021
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!