Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

Ngày đấu giá: 12/04/2021
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.671.308 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 16.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 300 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 300 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 200 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 16.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 16.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 16.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 16.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 16.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 300 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 5.040.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 20/04/2021
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 16/04/2021
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!