Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 22/11/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 17.868.600 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT   + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 29.577.600 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 29.577.600 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 16.975.200 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.931 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT   + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 17.868.600 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 195.321.880.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/11/2018 đến 16h00 ngày 29/11/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!