Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu

Ngày đấu giá: 30/11/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.130.050 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 11 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.390.250 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 2.130.050 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 190.700 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 41.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 27.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 41.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 35.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 38.253 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.130.050 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 81.480.055.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!