Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 05/12/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.247.246 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 24.296 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.247.300 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.247.300 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.600.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 480.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 24.298 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 24.296 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 24.298 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 24.296 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 24.297 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.247.246 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 78.897.218.816 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/12/2019 đến 16h ngày 11/12/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!